SOREM natriumverwijderaar trekt bekijks op Greentech 2022

Op de Greentech vakbeurs in Amsterdam (juni 2022) trok de SOREM natrium verwijderingsunit in de stand van Van Dijk heating veel aandacht. Telers hebben duidelijk interesse in deze technologie, die het mogelijk maakt om drainwater veel langer op verantwoorde wijze te blijven recirculeren.

Goed gietwater (en oppervlaktewater!) is voor telers en hun gewassen van levensbelang. Zowel de beschikbaarheid als de kwaliteit van het water staat op veel plaatsen onder druk. Gesloten watersystemen met hergebruik van (ontsmet) drainwater kunnen een deel van de oplossing zijn.

Recirculeren en natrium

“Daar wordt in tal van landen en regio’s werk van gemaakt”, weet directeur Freek van Rijn. “Het punt is echter dat de meeste gewassen weinig natrium opnemen en dat de natriumconcentratie in gesloten systemen daarom geleidelijk oploopt. Op enig moment zou je dat water dan moeten lozen. Wanneer je dat niet mag of wilt doen, kan onze Sorem natrium verwijderingsunit uitkomst bieden. Die is daar speciaal voor ontwikkeld. “

Werkingsprincipe

Het verwijderingsproces berust op ionenwisseling met behulp van een harskolom en hulpstoffen. De hulpstoffen (salpeterzuur, kaliloog en CO2) worden tijdens het proces omgezet in de algemeen gebruikte meststof kalisalpeter.

De open structuur geeft de harskolom een grote werkzame oppervlakte, die veel natrium bindt. Zodra het verzadigingspunt is bereikt wordt de harskolom in een afzonderlijke processtap ‘ontladen’. De geconcentreerde natriumoplossing wordt afgevoerd naar het riool. Het overgrote deel van de hulpstoffen blijft achter in het systeem, waar ze in de vorm van kalisalpeter een tweede bijdrage leveren als voedingscomponent. Het netto verbruik van hulpstoffen is hierdoor zeer gering.

Certificering

Zodra de installatie is goedgekeurd door de (Nederlandse) Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw, is de SOREM klaar voor de praktijk. Het prototype moet eerst nog iets worden aangepast om zeker te weten dat eventuele restanten van gewasbeschermingsmiddelen in voldoende mate worden afgebroken. Dat is in Nederland verplicht om restwater op het riool te mogen lozen.

“Na die aanpassing volgt er zoals gebruikelijk een nieuwe, zeer uitgebreide testcyclus”, vult Van Rijn aan. “Zowel wij als de certificeringsinstantie willen niets aan het toeval overlaten. Hoe lang het alles bij elkaar nog gaat duren durf ik niet te voorspellen, maar we hebben alle vertrouwen in een goede afloop. Dan hoeft ook natrium geen belemmering meer te zijn voor volledig gesloten telen.”

Meer informatie?