Partner voor uw gezonde toekomst

Er komt veel af op ondernemers in de glastuinbouw. En het einde is nog niet in zicht: verplichte waterzuivering, Het Nieuwe Telen, energietransitie en strengere richtlijnen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen; Als innovatieve en vooruitstrevende ontwikkelaar en fabrikant van hoogwaardige apparatuur voor glastuinbouw en industrie is Van Dijk heating de ideale partner voor telers die gaan voor kwaliteit en een gezonde toekomst.

De focus van van Dijk heating ligt op meer rendement voor de ondernemer in de glastuinbouw. Onderzoek heeft aangetoond dat telers veel energie en dus kosten kunnen besparen met de apparatuur waarmee een optimaal kasklimaat wordt gerealiseerd. Daar komt bij dat verbetering van het kasklimaat leidt tot een sterker, weerbaar gewas. Dus een verminderde kans op ziekten en een hogere opbrengst. Met in eigen beheer ontwikkelde en gefabriceerde apparatuur, ondersteund door deskundige adviseurs en teeltbegeleiders maakt Van Dijk heating dat mogelijk. Het resultaat van ruim 40 jaar specialisatie en praktijkervaring in de nationale en internationale glastuinbouw, met de nadruk op service en kwaliteit.

 

 

Nieuws en activiteiten

Nieuws en activiteiten

Toonaangevend in de branche

Van Dijk heating combineert diepgaande technische expertise met een optimale service en dienstverlening; de basis voor optimaal resultaat.

Wereldwijd actief

Global

De Nederlandse glastuinbouw is toonaangevend in de wereld. Kassenbouwers, zaadveredelaars en telers zijn actief in – nieuwe – glastuinbouwgebieden verspreid over diverse continenten. Uiteraard is Van Dijk heating meegegaan in die trend van globalisering. Energiebesparing, teeltoptimalisatie en verbetering van het kasklimaat zijn immers van essentieel belang voor telers in alle klimaatzones. Om die reden is Van Dijk heating inmiddels actief in vele landen, van Europa tot de Verenigde Staten en van Canada tot Nieuw-Zeeland.

Uitsluitend premium materialen

Service 3.0

De eigen servicedienst van Van Dijk heating is actief in binnen- en buitenland. Het team van gespecialiseerde medewerkers ondersteunt installateurs en klanten bij het in bedrijf stellen en houden van de apparatuur. Daarbij is service 3.0 de standaard als uitgangspunt voor een optimale tevredenheid van de internationale klanten.

Eco-vriendelijk groeien

Groei / Co2

Al sinds 1980 levert Van Dijk heating hoogwaardige CO2-doseerunits voor de glastuinbouw. Een verhoogde CO2-concentratie in de kas bevordert de groei van het gewas. Een groeizaam gewas leidt tot een hoger rendement voor de teler. Het doseren van CO2 uit de ketel of WKK-installatie is dan ook niet meer weg te denken in een modern glastuinbouwbedrijf.

Meer dan 40 jaar ervaring

Expertise

De afdeling Ontwikkeling combineert wetenschappelijke kennis en klantspecifieke wensen tot producten en advies op maat: van luchtontvochtiging tot rookgascondensors en van drainwaterontsmetters tot CO2-doseerunits. Het resultaat van in de afgelopen 35 jaar opgebouwde specifieke kennis en ervaring. Nog steeds zijn innovatie en productontwikkeling speerpunten van Van Dijk heating.