SOREM natriumverwijderaar

De SOREM natriumverwijdering unit verwijdert natrium uit een gesloten teeltwatersysteem. Het natrium wordt vervolgens als onschadelijke oplossing zonder nitraat (stikstofcomponent) naar het riool afgevoerd. Het proces is gebaseerd op ionenwisseling en gebruikt enkele hulpstoffen, zoals salpeterzuur, kaliloog en CO2. Het merendeel van deze hulpstoffen blijft in het systeem als verse nutriënten-toevoer in de vorm van kalisalpeter. Hierdoor wordt het netto verbruik van hulpstoffen geminimaliseerd.

Met de innovatieve SOREM-technologie kiezen tuinders hun optimale nutriënten recept, zonder verlies van waardevolle nutriënten en binnen de grenzen van de stikstofwetgeving. In Europa geldt vanaf 2027 een nullozing voor stikstofhoudende componenten.

Pluspunten

  • Optimaal nutriënten recept
  • Binnen grenzen van stikstofwetgeving
  • Netto verbruik van hulpstoffen wordt geminimaliseerd

Download

Brochure

Download

Meer informatie?