Ecoster waterontsmetter geeft virussen op Kwekerij Voorhof geen kans

René Kalter: “Ook schoon water uit voorzorg altijd ontsmetten”

Kwekerij Voorhof in IJsselmuiden (NL) verdubbelde het areaal komkommers recentelijk naar 7,8 ha. De aanwezige Ecoster waterontsmetter was daar niet op berekend. Er kwam een nieuwe met een capaciteit van 40 m3 water per uur. Deze ontsmet alle watersoorten die op enig moment naar de kas gaan. “Wij willen de kans op virusbesmetting zo klein mogelijk maken”, verklaart bedrijfsleider René Kalter. “Bassin- en bronwater worden nu ook ontsmet.”

De oude Ecoster deed zijn werk prima, maar was met zijn capaciteit van 6-7 m3 per uur alleen berekend op drainwaterontsmetting voor een teeltoppervlakte van 4 ha. “Net genoeg voor de oude situatie, maar daar hield het dan ook bij op”, zegt bedrijfsleider René Kalter, tevens verantwoordelijk voor de technische installaties op het bedrijf. Afgezien van de verdubbeling van het drainwatervolume die na de bedrijfsuitbreiding zou ontstaan, was er nog een reden om op te schalen in ontsmettingscapaciteit. Een hele belangrijke zelfs: viruspreventie.

Komkommerbontvirus

Komkommertelers over de hele wereld zijn beducht voor virussen die hun gewas kunnen aantasten en tientallen procenten opbrengstderving kunnen veroorzaken. Komkommerbontvirus (CGMMV) vormt de grootste bedreiging. In 2016 kreeg het bedrijf er, ondanks de strenge hygiënecode en ontsmettingsmaatregelen waaraan strikt de hand werd gehouden, onverwacht mee te maken. “Het ging in eerste instantie om een geringe, plaatselijke aantasting, mogelijk het gevolg van een kleine onzorgvuldigheid tijdens het oogsten of de gewasverzorging”, blikt de bedrijfsleider terug. “We konden de besmetting goed indammen en dachten dat het daarmee gedaan was. In 2017 echter, kreeg het hele bedrijf met dit virus te maken. Er was dus meer aan de hand. De enige logische verklaring was dat het virus verspreid werd via het watersysteem.”

UV-ontsmetting niet afdoende

Tot dan toe werd al het drainwater door een UV-ontsmetter geleid. Op zich een prima techniek, zolang de lampen schoon blijven en het drainwater transparant blijft. Wanneer zich vuildeeltjes aan de lampen hechten of het water door organische verontreiniging of een hoog ijzergehalte – waarvan dikwijls sprake is bij gebruik van bronwater – troebel wordt, kan de effectiviteit van UV-ontsmetting afnemen. Om niets aan het toeval over te laten, besloot de directie om naast deze installatie een kleine Ecoster drainwaterontsmetter te plaatsen. Via producent Van Dijk Heating werd daarvoor een tweedehands unit gevonden. Deze verhit het water dat er doorheen wordt geleid gedurende drie minuten tot 85 °C. Dat is voldoende om 99,9% (waarschijnlijk meer) van de aanwezige virussen, bacteriën en schimmels te doden. Nadat het bedrijf, inclusief het volledige watersysteem, grondig was schoongemaakt en ontsmet, werd met deze tweevoudige ontsmettingstechniek een herstart gemaakt. Sindsdien is het gevrijwaard gebleven van virussen.

Risicobeperking

Op het deels nieuwe, grotere bedrijf wilde het management de kans op virusverspreiding via het watersysteem op alle fronten minimaliseren. Besloten werd om voortaan al het water dat naar de kas gaat, voor gebruik te ontsmetten. Behalve drainwater gaat het om regenwater uit het bassin (de hoofdmoot), bronwater en condenswater. Omdat het bij watergiften om flinke volumes gaat, wordt het water na verhitting actief teruggekoeld met een warmtewisselaar. De installatie van de Ecoster, zuurregeling en warmtewisselaar is verzorgd door Installatie Techniek IJsselmuiden B.V..

Efficiënt omgaan met water

De nieuwbouw vormde een mooie aanleiding om het watergebruik in brede zin te optimaliseren. Kalter: “Door de klimaatverandering krijgen tuinbouwbedrijven vaker te maken met hoosbuien die ze nauwelijks kunnen verwerken en met langdurige perioden waarin er nauwelijks regen valt. We hebben de opslagcapaciteit van het bassin daarom ruimschoots verdubbeld naar 7.500 m3. De nieuwe kas kreeg ook ruimere afvoerbuizen en grotere opvangbakken, waardoor het afvoersysteem tijdens een hoosbuien minder snel overbelast raakt en we langer gebruik kunnen maken van regenwater. Dat is en blijft het ideale uitgangswater. Duurzaam watermanagement is tegenwoordig gewoon een vereiste.”

De nieuwe Ecoster kan per uur probleemloos 40 m3 water volledig ontsmetten

René Kalter: “Duurzaam watermanagement is tegenwoordig gewoon een vereiste.”

Meer informatie?