Great Northern Hydroponics vetrouwt al jaren op installaties van Van Dijk Heating

"Onze verwarmings- en CO2-techniek moet betrouwbaar zijn”

Great Northern Hydroponics uit Canada is een middelgroot hightech tuinbouwbedrijf met ambitie. Binnen het bestaande, hoofdzakelijk voor tomatenteelt ingerichte teeltcomplex van 28 ha wordt een  deel toegewezen aan opkweek en aardbeien, waarvan de eerste teelt nu is opgezet. In 2022 verrijst er een nieuwe kas voor tomaten. “In beide gewassen zit nog veel groeipotentie, die we graag willen benutten”, licht President Guido van het Hof toe.  

De kwekerij uit Kingsville, Ontario, bevindt zich in een belangrijk teeltcentrum voor zowel de Canadese thuismarkt als het noordoosten van de Verenigde Staten. Het maakt deel uit van Soave Enterprises uit het nabijgelegen Detroit (USA), dat de komende jaren flink in haar agrarische tak investeert.

Consolidatie en groei

“Op korte termijn willen we de tomatenteelt op niveau houden en groeien in de aardbeienteelt, waarmee we dit jaar zijn begonnen. Daar is en wordt een deel van de bestaande kassen voor omgebouwd. Vanwege die nieuwe teelt breiden we ook het areaal opkweek uit van 2 naar 5 hectare. De nieuwe kas die volgend jaar wordt gebouwd, is nodig om de tomatenproductie op peil te houden. Ik verwacht dat het daarna niet lang duurt voordat er opnieuw een uitbreiding plaatsvindt.”Uit de woorden van Guido van het Hof blijkt dat er een ingrijpende herschikking en uitbreiding plaatsvindt. Dat was ook nodig, want de laatste uitbreiding vond plaats in 2011 en van marktverzadiging is voorlopig geen sprake.

Thuis in twee werelden

Na zijn tuinbouwstudie in Nederland vertrok Van het Hof in 1996 naar de Verenigde Staten, waar hij vier jaar actief was voor tuinbouw- en Amerikaanse marktpionier Johan van den Berg. Vervolgens werkte hij twee jaar als bedrijfsleider voor Pieter van Gog in Nederland. “Mijn vrouw is een Amerikaanse en wilde graag terug naar een Engels sprekend land. Via mijn netwerk vernam ik dat Great Northern een teeltman zocht, dus het werd Canada. Wij voelen ons hier allemaal heel goed thuis.”

Indrukwekkende faciliteiten

In de 18 jaar dat Van het Hof nu in Kingsville zit, werkte hij zich op van teeltman tot bedrijfsleider en algemeen directeur. Hij gaf invulling aan de uitbreiding en modernisering van het bedrijf, dat over indrukwekkende faciliteiten beschikt. Samen met zusterbedrijf Soave Cogeneration is het eerste cogeneration park van Ontario gerealiseerd. Het beschikt over vier gasgestookte WKK (CHP) units, goed voor 12 MWe. “De warmte, CO2 en een deel van de opgewekte elektriciteit gebruiken we zelf, de resterende elektriciteit gaat via het net naar 15.000 huishoudens in de omgeving”, licht hij toe. “8 ha van het bedrijf is uitgerust met hybride lichtinstallaties, zodat we jaarrond in productie zijn.”

Condensors en CO2 sets

De rookgassen van de WKK’s (CHP units) worden na reiniging en condensatie aangewend voor CO2 dosering in de kassen. Van het Hof is zeer te spreken over de rookgascondensors van Van Dijk Heating (VDH) achter de traditionele ketels, die volgens hem uitblinken in betrouwbaarheid en rendement. In de condensor koelt het rookgas af tot onder het dauwpunt. De vrijkomende warmte wordt hergebruikt, waardoor het rendement van het totale verwarmingssysteem toeneemt. Het gereinigde, afgekoelde en CO2 rijke mengsel wordt via een centraal verdeelstuk en tien CO2 doseerunits – eveneens van VDH – nauwkeurig verdeeld over de verschillende teeltruimten.

Ecoster ontsmetters

Great Northern Hydroponics was volgens Van het Hof het eerste tuinbouwbedrijf in Ontario dat het drainwater volledig ging recirculeren. Om het retourwater te ontsmetten, werd bij Van Dijk Heating in Nederland een Ecoster unit aangeschaft met een capaciteit van 40 m3/h. Inmiddels staan er drie ontsmetters met een gezamenlijke capaciteit van 100 m3/h. Dat is ruim voldoende om ook het drainwater van de nieuw te bouwen kas te behandelen. “We hebben grotere warmtewisselaars laten installeren, zodat het behandelde water vlot wordt teruggekoeld. De vrijgekomen warmte benutten we uiteraard voor de teelt.”

Toekomst

Van het Hof en investeerder Soave zien een mooie toekomst weggelegd voor Great Northern Hydroponics. Er wordt zeer efficiënt en duurzaam geteeld volgens de principes van Plant Empowerment. Voor de verkoop en distributie van tomaten werkt het bedrijf al meerdere jaren samen met het beursgenoteerde Village Farms, voor de aardbeien wordt momenteel een eigen verkooporganisatie opgezet.

Samenwerking

“Er ligt nog een flink marktpotentieel, dat we graag willen benutten”, vat de Nederlander in Canadese dienst samen. “Met Soave Enterprises als toegewijde aandeelhouder en financier kunnen we daar voortvarend invulling aan te geven. Daar zijn ook betrouwbare leveranciers bij nodig, zoals Van Dijk Heating. Onze verwarmings- en CO2 techniek moet betrouwbaar zijn, anders kunnen we onze contracten niet nakomen. In Nederland is Van Dijk al bijna 50 jaar een begrip. Ook hier weet het team de beloften keer op keer waar te maken. Dat is knap.”

Guido van het Hof is zeer te spreken over de rookgascondensors, CO2 sets van Van Dijk Heating. “Ook hier weet het team de beloften keer op keer waar te maken. Dat is knap.”

Meer informatie?