Teeltmanager Octavio Perez Rodriguez, Nature Fresh Farms:

“AVS werkt fantastisch in dit klimaat”

In 2016 stichtte de Canadese groenteproducent Nature Fresh Farms een productielocatie in haar belangrijkste afzetmarkt, de Verenigde Staten. In Delta, Ohio wordt nu jaarrond in 18 ha kassen tomaten geteeld, deels onder kunstlicht. Het AVS luchtbehandelingssysteem van Van Dijk heating speelt een sleutelrol in de klimaatbeheersing, die vanwege extreme seizoensinvloeden uitdagend is. Teeltmanager Octavio Perez Rodriguez zou het systeem niet willen missen.  

Octavio Perez Rodriguez is gepokt en gemazeld in de tomatenteelt. Hij begon zijn loopbaan op een lowtech bedrijf in Mexico. Vanaf 2008 leidde hij hightech teelten in verschillende delen van de Verenigde Staten. Nu teelt hij in dienst van Nature Fresh Farms in Ohio, waar gematigde zomers en strenge winters het ritme bepalen. Ook de verschillen in dag- en nachttemperatuur zijn dikwijls groot.

Het juiste gereedschap

In dergelijke omstandigheden valt het niet mee om op efficiënte, duurzame wijze tomaten te telen van constante, hoge kwaliteit. Toch is dat precies wat Octavio hier nu al voor het derde jaar met succes doet. “Het is een uitdagende job, maar met de juiste hulpmiddelen kun je hier heel goed telen”, zegt hij. “In Californië heb ik geteeld in een semi-gesloten kas met geavanceerde luchtbehandeling, in Maine leidde ik enkele jaren 17 ha belichte teelt. Die brede ervaring kwam goed van pas toen ik hier in 2018 kwam werken.”

Inmiddels weet Octavio dat hij met AVS (Actief Ventilatie Systeem) het juiste gereedschap in handen heeft om het klimaat op energie-efficiënte wijze naar zijn hand te zetten, ongeacht het seizoen. De AVS-unit zuigt via een mengklep buitenlucht en/of kaslucht aan en blaast dit mengsel (via een CV-blok) door kunststof slangen onder de teeltgoten de kas in. De relatief droge buitenlucht verlaagt het vochtgehalte van de kaslucht en het CV-blok brengt het luchtmengsel efficiënt op de gewenste inblaastemperatuur.

Actiever gewas

“In de eerste maanden was ik nog erg voorzichtig, maar al snel bleek dat ik de grenzen met dit systeem kon verleggen”, vertelt de Mexicaan. “De inbreng van droge lucht en voortdurende luchtcirculatie creëren een groeiklimaat waarin de planten actiever verdampen en groeien. Hierdoor kun je ook andere systemen, zoals groeilicht en scherminstallaties, beter benutten. Dat bleek al direct in de eerste winter, die erg streng was.”

Van verschillende kanten werd Octavio gemaand om voorzichtig te zijn, omdat het systeem bij temperaturen lager dan -20°C (-4°F) zou kunnen bevriezen. “Volgens mijn collega’s zou het riskant zijn om buitenlucht in te brengen”, zegt hij. “Joek van der Zeeuw van Van Dijk Heating vertelde mij echter dat een klant in Alberta, Canada, bij -24°C het systeem zonder problemen op lagere capaciteit bleef gebruiken. Dat is nu ook mijn ervaring. Zodra de omstandigheden het toelaten wil ik die teler bezoeken om ervaringen uit te wisselen.”

Sturen op vochtdeficit

Om een actief groeiklimaat te realiseren, streeft Octavio naar een vochtdeficit van 6-10 g/kg. Dit betekent dat aan een kg lucht nog 6 tot 10 gram water kan worden toegevoegd (door transpiratie van het gewas) voordat het verzadigingspunt is bereikt. Met een ventilatiecapaciteit van 10.6 m3/m2*h is het AVS-systeem goed op die taak berekend.

“Hierdoor kunnen we vooral tijdens de laatste zes uur va de belichtingsperiode omstandigheden creëren die op andere momenten van de dag niet mogelijk zijn”, legt Octavio uit. Hij verwijst hierbij naar hoge CO2-niveaus, continu voldoende licht, optimale temperatuur voor fotosynthese en een optimaal vochtdeficit.  

“Hierdoor blijven de planten gemakkelijk verdampen en hebben de ziektedruk via de klimaatsturing sterk verlaagd”, zegt de teeltmanager. “Botrytis en meeldauw komen niet meer voor, wat in mijn eerste jaar nog wel het geval was. Dankzij de luchtbeweging is het klimaat bovendien een stuk homogener. Ook dat draagt bij aan gezonde planten en minder schade door ziekte en plagen. Het aantal behandelingen voor ziektebestrijding is in 2,5 jaar tijd aanzienlijk gedaald, vooral dankzij een gunstiger klimaat in de lagere delen van het gewas. Het gewas heeft gewoon minder te lijden en we produceren nu duidelijk meer dan in het eerste seizoen.”

Win-win

De teeltmanager stelt dat de AVS units het eenvoudiger maken om optimale teeltcondities te creëren en vast te houden, waardoor hij veel minder via de luchtramen hoeft te ventileren. De kas houdt meer warmte en CO2 vast en het energiescherm kan langer gesloten blijven. De teelt vergt dus minder energie dan een teelt zonder vergelijkbare luchtbehandeling. “We hebben de productie nu twee seizoenen op rij zien stijgen en dat lijkt dit jaar opnieuw te gebeuren. Ik kan dat niet los zien van de actieve ventilatie, die we steeds beter zijn gaan benutten. Het werkt fantastisch in dit klimaat. Wat mij betreft wordt het een strenge winter, want juist dan haal je met AVS het onderste uit de kan.”

AVS informatie

Geinteresseerd? Productinformatie vindt u op deze website:

Octavio tussen zijn tomaten, die dankzij het optimale groeiklimaat en de lagere ziektedruk maximaal kunnen presteren.

Meer informatie?