Sinds 2019 wordt in KAS2030 door onderzoekers van WUR het AVS-systeem getest. In deze demokas worden de mogelijkheden onderzocht om emissieloos te telen. Proeven worden gedaan met potanthurium, gerbera, freesia en aardbei. Gasloos telen werkt beter bij gewassen die goed verdampen. Als het te vochtig is in de kas zijn aanpassingen nodig in de vochthuishouding. Van Dijk heating biedt hiervoor een oplossing met luchtbehandeling door verschillende actief ventilatiesystemen (AVS). Het AVS systeem ontvochtigt de kaslucht op een energiezuinige manier. De AVS-unit zuigt via een mengklep buitenlucht en/of kaslucht aan en blaast dit mengsel (via een CV-blok) de kas in. Door de relatief droge buitenlucht wordt de kaslucht ontvochtigd.

AVS-systemen zijn er in verschillende uitvoeringen en leveren een bijdrage aan duurzaam telen met een zo laag mogelijk energieverbruik en met zo min mogelijk energiekosten.

In G&F stond een mooi artikel over emissieloos telen in de glasaardbeienteelt.
Het AVS systeem is hierbij ingezet voor verwarming door een warmtepomp waarbij de warmteproductie is gerelateerd aan de ontvochting van de lucht in de teeltruimte. Opdrachtgever van KAS2030 is Kas als Energiebron, een samenwerking van Glastuinbouw Nederland en het Ministerie van LNV.

Meer informatie?