Column Joek van der Zeeuw

Virusdreiging geeft Ecoster ontsmetters de wind in de zeilen

Water ontsmetten is ‘hot’. Niet alleen in figuurlijke zin, vanwege de noodzaak of wens om drainwater uit tuinbouwkassen geschikt te maken voor hergebruik. Het is ook letterlijk hot, vanwege de groeiende vraag naar Ecoster ontsmetters. Deze verhitten het water en zijn zeer effectief, ook tegen virussen. Dankzij de ingebouwde warmtewisselaars is het water bovendien vlot terug te koelen.

Goed gietwater

In de afgelopen decennia hebben tuinbouwbedrijven massaal geïnvesteerd in ontsmettingsinstallaties om verantwoord hergebruik van drainwater mogelijk te maken. Goed gietwater is in veel gebieden een schaars goed, dus hergebruik loont. Temeer daar drainwater nog waardevolle voedingsstoffen bevat. Ook andere factoren spelen een rol, zoals de in Nederland verplichte zuivering van reststromen (inclusief afbraak van daarin nog aanwezige gewasbeschermingsmiddelen) alvorens deze te lozen op oppervlaktewater of het riool.

Eenvoudig, maar zeker

Verhitten is een eenvoudige en zekere methode om micro-organismen en virussen in water onschadelijk te maken. Van oudsher gebeurt dit door het water gedurende 30 seconden te verhitten tot 95 °C. Een langere behandelingsduur bij een iets lagere temperatuur, zoals drie minuten bij 85 °C, werkt ook. Het voordeel is dat er dan minder (kalk)aanslag ontstaan in de installatie, wat onderhoudskosten bespaart.

Opschalen nodig

De laatste tijd staat effectieve waterontsmetting opnieuw in de schijnwerpers. Dat heeft alles te maken met de toegenomen dreiging van virussen die zich via het gietwater kunnen verspreiden, zoals komkommerbontvirus en ToBRFV. In verband daarmee willen veel ondernemers naast het drainwater ook andere watersoorten (zoals bassinwater) ontsmetten voordat deze de kas ingaan. Dat vraagt dikwijls om forse uitbreiding van de ontsmettingscapaciteit.

Gas, CV en elektrisch

Het assortiment Ecoster ontsmetters is in de afgelopen 25 jaar gestaag doorontwikkeld en meegegroeid met de markt. Zo zijn er naast de GAS Ecoster en CV Ecoster nu ook volledig elektrische versies beschikbaar onder de naam EL Ecoster. Een gasaansluiting is dus niet langer een vereiste. De ruime keuze in typen en formaten (capaciteit) draagt ongetwijfeld bij aan de groeiende vraag naar onze ontsmetters. Over de effectiviteit en bedrijfszekerheid van onze Ecoster verhitters bestond en bestaat geen twijfel. In het bijzonder ten aanzien van virussen. Opschalen om meer water te kunnen ontsmetten, is voor het verhittingsconcept evenmin een probleem. Tel daar het onderhoudsarme karakter en de bescheiden jaarlijkse kosten bij op en het is duidelijk waarom dit ontsmettingsconcept al meer dan 25 jaar toepassing vindt.

Meer informatie?