SOREM natriumverwijderaar houdt watersystemen langer gesloten

Van Dijk heating introduceert de SOREM natriumverwijderaar. Deze nieuwe technologie verwijdert natrium zeer selectief uit gesloten watersystemen. De in het behandelde water aanwezige voedingsstoffen blijven behouden voor het gewas. Het unieke procedé onderscheidt zich door zuiverheid en hoge capaciteit. Gemiddeld volstaat één unit om het watersysteem op een kwekerij van 10 hectare natriumarm en gesloten te houden.

Op veel kwekerijen met gesloten watersystemen maken geleidelijk oplopende natriumconcentraties het noodzakelijk om drainwater met enige regelmaat te lozen op het oppervlaktewater. Daarbij gaan ook nutriënten verloren, waaronder fosfaat en de stikstofcomponenten nitraat en ureum. Op 1 januari 2027 wordt in de Europese Unie de zogeheten nul-emissie voor stikstofcomponenten van kracht. De facto mogen tuinbouwbedrijven dan niet meer lozen en moeten watersystemen (nagenoeg) volledig gesloten blijven. Om drainwater verantwoord te blijven hergebruiken, dienen tuinbouwbedrijven over technologie te beschikken die natrium selectief uit water verwijdert. De SOREM natriumverwijderaar doet dat zeer effectief.

Hoogwaardig werkingsprincipe

Het verwijderingsproces berust op ionenwisseling met behulp van een harskolom en hulpstoffen. De hulpstoffen (salpeterzuur, kaliloog en CO2) worden tijdens het proces omgezet in de algemeen gebruikte meststof kalisalpeter.

De open structuur geeft de harskolom een grote werkzame oppervlakte, die veel natrium bindt. Zodra het verzadigingspunt is bereikt wordt de harskolom in een afzonderlijke processtap ‘ontladen’. De geconcentreerde natriumoplossing wordt afgevoerd naar het riool. Het overgrote deel van de hulpstoffen blijft achter in het systeem, waar ze in de vorm van kalisalpeter een tweede bijdrage leveren als voedingscomponent. Het netto verbruik van hulpstoffen is hierdoor zeer gering.

Zeer selectief, hoge capaciteit

Met SOREM kiezen telers voor een geavanceerde, zeer selectieve technologie met hoog rendement. Er gaan vrijwel geen nutriënten verloren, waardoor duurzaam gesloten telen binnen de wettelijke kaders mogelijk blijft. Gemiddeld volstaat één unit om het watersysteem op een kwekerij van 10 hectare permanent natriumarm en gesloten te houden. Afhankelijk van de kwaliteit (natriumgehalten) van het gietwater en de gebruikte meststoffen kan de capaciteit hoger of lager uitvallen.

Meer informatie?