In vruchtgroenteteelt nog 'onontgonnen gebied'

Ontvochtigen met latente warmteterugwinning onderzocht

Een te hoge luchtvochtigheid geeft een hoger risico op schimmelziekten en kan de nutriëntenopname van het gewas beperken. Daarom zet een tuinder vaak de ramen tenminste op een kier, maar daarmee verdwijnt ook kostbare warmte en CO2 uit de kas. De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van WUR onderzoekt daarom verschillende ontvochtigingssytemen voor de geslóten kas. In een komkommerteelt met zo'n systeem kan het warmteverbruik met meer dan 60% verlaagd worden.

Er zijn verschillende manieren om de kaslucht te ontvochtigen. De ramen een beetje openen, of actief buitenlucht naar binnen blazen zijn het meest gebruikelijk. Maar bij deze methodes gaat het ontvochtigen eigenlijk lijnrecht in tegen de ontwerpdoelstelling van een kas, namelijk het creëren van een gesloten teeltruimte. Door buitenlucht te gebruiken voor de ontvochtiging wordt de kas bewust ‘lek’ gemaakt.


Drie bouwdrogers in een luchtbehandelingskast.

De laatste jaren komen er steeds meer systemen voor interne ontvochtiging op de markt. Hierdoor blijven warmte en CO2 binnen in de kas en stroomt het vochtoverschot als water (dus vloeibaar) uit het apparaat. Dat water kan dan weer voor de irrigatie worden gebruikt. Dit systeem lijkt in wezen op de A++ wasdrogers op basis van een warmtepomp. De bestaande systemen zijn echter vooral bedoeld voor laag blijvende gewassen in de potplanten- en snijbloementeelt. Betaalbare interne ontvochtigingssytemen voor hoogopgaande gewassen (tomaat, komkommer, paprika) zijn nog onontgonnen gebied.


De luchtbehandelingskas van de WUR.

Daarom onderzoekt WUR of ook met een zo eenvoudig mogelijke luchtbehandelingskast, maar die wel gebruikmaakt van de warmtepomptechniek de luchtvochtigheid in zo’n typische groenteteelt goed in de hand kan worden gehouden én energie bespaard kan worden. Daarvoor monteerden de onderzoekers een drietal simpele bouwdrogers in een luchtbehandelingskast die oorspronkelijk voor buitenlucht-aanzuiging was bedoeld.

Samen leverden deze een ontvochtigingscapaciteit van 12 liter per , ofwel 24 gram/(m² uur) voor de proefkas van 500 m². Hiermee kon de kas tijdens koude perioden en ’s nachts voldoende worden ontvochtigd bij gesloten ramen en schermen. Met zo’n systeem gebruikt de kas niet meer dan 9 m³ aardgas per m² per jaar voor een verder prima verlopende komkommerteelt. Dat is nog geen 35% ten opzichte van de huidige standaard. Uiteraard gebruikt het systeem wel elektriciteit, namelijk zo’n 30 kWh/(m² jaar).

Dit najaar werkt WUR samen met Van Dijk Heating aan een verdere verbetering van het systeem waardoor het elektriciteitsverbruik en/of het gasverbruik van de kas nog verder verlaagd kan worden.

Het onderzoek naar ontvochtigen van kaslucht wordt gefinancierd door het programma Kas als Energiebron.

Bron: WUR

Meer informatie?