Frans bedrijf bouwt tweede kas met Actief Ventilatie Systeem

De Franse vruchtgroenteproducent Les Serres de Goulaine realiseert een nieuwe Venlokas van 3 ha. Evenals de naastgelegen kas van 4 ha uit 2013 wordt deze uitgerust met het AVS ventilatiesysteem van Van Dijk Heating. “AVS bevalt ons heel goed”, zegt teler Vincent Olivon. “Het koppelt een goede vochtbeheersing aan efficiënt energieverbruik en een homogeen kasklimaat. We zien geen Botrytis meer, de productie ligt hoger en de vruchtkwaliteit is beter.”

Les Serres de Goulaine produceert onbelichte tomaten en deels belichte komkommers op twee locaties van elk 7 ha. Het bedrijf is eigendom van Laurent Bergé en Vincent Olivon. Op de locatie bij Nantes staan Admiro ronde tomaten en Romanello roma tomaten, die los worden geoogst. Compagnon Laurent Bergé leidt de kwekerij in het iets zuidelijker gelegen departement Vendée, waar ook komkommers worden geteeld. “Vroeger werden losse ronde tomaten massaal geteeld, momenteel is het meer een nicheproduct. Door in te zetten op kwaliteit, kunnen wij ons daarin onderscheiden.”

Op zoek naar betere vochtbeheersing

Volgens de Franse teler vormt vochtbeheersing de sleutel tot een hoogwaardige en hoogproductieve tomatenteelt. In het verleden gooide Botrytis soms roet in het eten. Op zoek naar een oplossing die zijn grip op het kasklimaat kon verbeteren, bezocht Olivon in 2012 verschillende kassenbouwers in Nederland. “Wij wilden heel graag een kas vervangen en Nederland loopt voorop in teeltinnovatie“, licht hij toe. “Albert Haket van Horconex wees ons op het Actieve Ventilatie Systeem van Van Dijk Heating, waar zij goede ervaringen mee hadden in een eerder gerealiseerd project. Een gesprek met Joek van der Zeeuw was toen snel geregeld.” De ondernemers oriënteerden zich ook op semi-gesloten kassen, maar zagen daar minder voordelen in. “Semi-gesloten kassen zijn primair ontwikkeld voor efficiënt sturen op temperatuur”, meent de teler. “In West-Frankrijk is vochtbeheersing het knelpunt. Om die reden kozen wij voor een min of meer standaard venlokas met een enkelvoudig, transparant energiescherm en AVS luchtbehandelingskasten.”

Werking AVS

Het jaar daarop verving Horconex de oude kas van 4 ha door een nieuwe met 63 AVS units in de gevel. Het Actief Ventilatie Systeem ontvochtigt kassen op een efficiënte manier. De AVS-unit zuigt via een mengklep buitenlucht en/of kaslucht aan en blaast dit mengsel via een CV-blok en een transparante luchtverdeelslang de kas in. De relatief droge buitenlucht verlaagt het vochtgehalte van de lucht, het CV-blok verwarmt de lucht tot de gewenste inblaastemperatuur. Dankzij dit slimme proces kunnen de luchtramen en het energiescherm kunnen veel langer gesloten blijven, waardoor warmte en CO2 behouden blijven.

Voordelen direct merkbaar

Volgens Olivon werden de voordelen direct merkbaar. “We konden de luchtvochtigheid beter en efficiënter beheersen. In de kas zonder AVS zetten we een minimum buistemperatuur in van 40-50 °C om de planten ’s ochtends te activeren. Dat stimuleert de verdamping, waardoor het vochtgehalte verder oploopt. Om dat te pareren moeten we al vroeg een kier in het scherm zetten en de luchtramen openen. Dat kost warmte en CO2. Het veroorzaakt bovendien een kouval onder de kieren, wat de planten niet prettig vinden. De kas met AVS heeft die nadelen niet. Bovendien hebben we daar nooit meer last gehad van Botrytis, wat in de oudere kas soms nog wel het geval was.”

Flinke productiestijging

Nu de oude kas plaatsmaakt voor een nieuwe, eveneens door Horconex gebouwde kas met AVS, hoopt Olivon daar voorgoed van verlost te zijn. Hij verheugt zich al op de resultaatverbetering die in het verschiet ligt. “In het eerste jaar dat we met de AVS teelden, steeg de productie van 55 naar 70 kg/m2”, zegt hij. “Dat was onze hoogste productie ooit en die lijn hebben we goed kunnen vasthouden. De kas laat meer licht door, biedt meer grip op het vocht en resulteert in een homogener, beter klimaat. Daardoor kunnen we een ander temperatuurregime aanhouden voor een hogere teeltsnelheid. Het energieverbruik is per saldo iets lager en omdat de productie omhoog ging, telen we veel efficiënter. Het AVS systeem heeft zich op die manier in drie tot vier jaar terugverdiend. Met de kas die nu wordt vervangen, zouden we een vergelijkbare stap kunnen maken.” Wat de teler ook prettig vindt, is dat de AVS meer rust brengt in de teeltsturing. Hij werkt goed en is gemakkelijk in gebruik, waardoor je er weinig omkijken naar hebt. “Qua onderhoud is hij niet veeleisend”, zegt hij desgevraagd. “Twee keer per jaar maken we de insecten-werende luchtfilters schoon en ook dat is inmiddels een routineklus.”

Meer informatie?