Configuratietool ondersteunt maatwerk in AVS

Ieder tuinbouwbedrijf is anders. Al die verschillende kassen, gewassen, warmtebronnen, verdeelsystemen en locatie-afhankelijke weersomstandigheden brengen heel wat rekenwerk met zich mee om tot de juiste invulling en dimensionering te komen van bijvoorbeeld een AVS-systeem. Sinds kort beschikt Van Dijk heating over een state-of-the-art configuratietool genaamd ACT.

Deze helpt de engineers van Van Dijk heating bij het optimaal configureren van AVS-installaties. Wanneer de bedrijfsvariabelen en de voor de onderhavige locatie bekende weerskarakteristieken zijn ingevoerd, rekent het simulatieprogramma door hoe een specifiek AVS-systeem door het jaar heen uit de verf komt en wat dat betekent voor het kasklimaat en de energiehuishouding van het bedrijf. Hierdoor kan Van Dijk heating nog beter maatwerk leveren bij nieuwbouw en modernisering en voorstellen aan gebruikers en kassenbouwers gedetailleerd onderbouwen.

Meer informatie?