Vertify, Cultivators en WHC richten speciale researchkas in met AVS-C

“Cannabis verdampt ’s nachts twee keer zo veel als tomaat”

Onder de noemer ‘Cultivation for Compounds’ hebben Vertify, het World Horti Center (WHC) en het in cannabis en vertical farming gespecialiseerde Cultivators een consortium opgericht voor onderzoek naar inhoudsstoffen van tuinbouwgewassen, te beginnen met medicinale cannabis. Binnen het kassencomplex van Vertify en het WHC zijn hiervoor twee afdelingen van elk 100 m² ingericht met teelttafels, LED groeilicht, hogedrukvernevelaars en AVS-C luchtbehandelingskasten.

“De vergunning is rond en de eerste proefteelt zit er al op”, zegt Sonny Moerenhout van Cultivators namens het nieuwe consortium. “We zijn klaar om in samenwerking met partners teeltproeven op te zetten en uit te voeren. De nadruk ligt op onderzoeksvragen rond de inhoudsstoffen van specifieke gewassen. Cannabis is daarvan misschien het bekendste en meest actuele voorbeeld, maar als het aan ons ligt zal het daar in de toekomst niet bij blijven.”

Inhoudsstoffen

Of het nu om medicinaal of om recreatief gebruik gaat van cannabis, voor de telers is het vooral van belang dat het geoogste product – de bloeiende toppen – stabiele, liefst hoge gehalten bevat van de inhoudsstoffen die het product waardevol maken.

“Cannabinoïden omvatten een complex van chemische stofjes, zoals THC,  CBD en CBG”, vervolgt Moerenhout. “Afhankelijk van het gebruiksdoel streef je daarin bepaalde gehalten en verhoudingen na. Daarnaast hebben de aanwezige smaakstoffen – overwegend terpenen – grote invloed op de beleving van het product tijdens consumptie. Voor telers en verwerkers van cannabis is het belangrijk om grip te hebben op deze en andere inhoudsstoffen. Je wilt immers een product leveren van consistente kwaliteit. Dat blijkt in de praktijk nog knap lastig te zijn, onder andere door de genetische instabiliteit.”

Alleen teeltlicentie

De door de Nederlandse overheid verstrekte researchlicentie beperkt zich tot de teelt en het drogen en trimmen van cannabistoppen. “De eventuele verwerking van de toppen valt buiten onze scope”, benadrukt de gewasdeskundige. “Na het telen, oogsten en drogen van de toppen wordt het plantmateriaal vernietigd.”

Dat staat het werk van de onderzoekers echter niet in de weg. “Onze toegevoegde waarde is nu juist dat we door het spelen met klimaat, licht, watergift en bemesting meer inzicht verwerven in de aanmaak van inhoudsstoffen, hun onderlinge verhoudingen en rasverschillen onder specifieke omstandigheden. De uitkomsten zullen bijdragen aan het optimaliseren van teeltrecepten en aan beter onderbouwde adviezen. Lopende proeven worden wekelijks besproken met de betrokken onderzoekpartners.”

Klimaatbeheersing en ontvochtiging

De cannabisteelt is intensief en vergt een flinke input van warmte, licht, water en CO2. Voor het op inhoudsstoffen van cannabis gerichte teeltonderzoek heeft Cultivation for Compounds twee researchafdelingen in het kassencomplex van Vertify/WHC voorzien van teelttafels. In de beide gevels zijn AVS-C actieve ventilatie-units met centrale verwarming en koelblokken geplaatst, die vooral bedoeld zijn om vocht aan de kaslucht te onttrekken en af te voeren.

“Cannabis is een snelgroeiend gewas, dat veel water verdampt”, legt Moerenhout uit. “De teelt duurt zo’n tien weken, verdeeld over twee weken vegetatieve groei bij een daglengte van 18 uur en acht weken generatieve groei bij een daglengte van 12 uur. Met schermen kunnen we de daglengte sturen en de dimbare, flexibele lichtinstallatie kan tot 1.400 µmol/m2/sec extra PAR-licht geven in variabele kleuren. Het stuurbereik is daardoor ongekend groot.”

Werking AVS-C

Voor de vocht- en temperatuurregeling spelen de AVS-C units een belangrijke rol. Deze kunnen zowel intern ventileren en het gewas daarmee actief houden, als relatief droge buitenlucht aanzuigen, desgewenst voorverwarmen en mengen met kaslucht om het vochtgehalte omlaag te brengen. Indien nodig kunnen de koelblokken de kaslucht actief ontvochtigen door middel van condensatie. Via verdeelslangen onder de teelttafels wordt de drogere lucht op de gewenste temperatuur in de kas geblazen, zodat er sprake blijft van een goed, homogeen kasklimaat.

“Actief ontvochtigen is in dit gewas echt noodzakelijk, want in de groeifase kan het gewas ’s nachts wel twee keer zoveel verdampen als een tomatengewas”, merkt de zegsman van Cultivation for Compounds. “Zeker wanneer de schermen dicht liggen, is zo’n installatie geen overbodige luxe.”

Meer informatie?