Gelijk resultaat bij 180 sec/85 °C en 30 sec/95 °C

Bewijs geleverd: verhitting doodt virus in water volledig af

Ontsmetting via verhitting is een beproefde en zekere methode om micro-organismen in (drain)water effectief te doden. Uit zeer recent onderzoek blijkt dat het ToBRFV virus in het drainwater op deze wijze volledig wordt gedood. Dat is een opsteker voor telers die zich met een Ecoster waterontsmetter willen wapenen tegen de groeiende virusdreiging.

Het desbetreffende onderzoek is uitgevoerd door Groen Agro Control in opdracht van de Gewascoöperatie Tomaat en was gericht op ToBRFV (Tomato Brown Rugose Fruit Virus). Zowel na 30 seconden bij 95 °C als na 180 seconden bij 85 °C verhitting konden de onderzoekers in de bio-assay tot twee keer toe geen infectieus ToBRFV meer terugvinden in besmet drainwater. In de controle met niet-verhit besmet drainwater was dat wel het geval.

Tijdens alle behandelingen (twee herhalingen) kregen vijf jonge tomatenplanten drainwater toegediend dat vooraf was besmet met ToBRFV. In de twee controletoetsen met besmet drainwater zonder hittebehandeling raakten telkens 5 van de 5 planten besmet met ToBRFV. De planten die water kregen toegediend dat een hittebehandeling had gehad met behulp van de Ecoster ontsmetter, bleven consequent virusvrij. Er werd geen enkel resultaatverschil waargenomen tussen de hittebehandelingen bij 85 °C en 95 °C. Wel was er voor de hittebehandeling van 85 °C extra tijd nodig.

Opsteker

“Ons vermoeden dat behandeling van water met onze Ecoster ontsmetters ook virussen effectief onschadelijk maakt, is nu bevestigd door een onafhankelijk laboratorium”, aldus een opgetogen Joek van der Zeeuw. “Dat is een geruststelling voor telers die deze methode gebruiken of overwegen. Bovendien kan dit onderzoek een einde maken aan eventuele twijfels over het juiste behandelingsregime. Beide hittebehandelingen, die in de praktijk allebei toegepast worden, leveren hetzelfde goede resultaat op. Sommige telers waren er al toe overgegaan om hun drainwater gedurende drie minuten op 95 °C te houden. Dat blijkt gelukkig niet nodig te zijn. Wel geeft de drie minuten op 95 °C extra zekerheid aan wie daar behoefte aan heeft.”

Meer informatie?