Grondlegger en naamgever van het bedrijf, ‘meneer’ P. van Dijk, startte in een tuinbouwschuur in Nootdorp met de productie van retarders. Dat zijn wervelstrips die in de vlampijpen van ketels voor meer turbulentie van rookgassen zorgen, daardoor verbetert de warmteoverdracht.

We schrijven de turbulente jaren zeventig; na de oliecrisis van 1973 ging de gasprijs flink omhoog, met als gevolg dat tuinders meer aandacht kregen voor energiebesparing. Al snel was duidelijk dat het plaatsen van retarders in de vlampijpen van de ketel een besparing van 2 tot 3% opleverde. Dat had meneer Van Dijk goed gezien. Het zorgde in 1975 voor een voortvarende start van Van Dijk heating. Tot op de dag van vandaag produceert het bedrijf, inmiddels gevestigd in Bunnik, nog steeds grote aantallen retarders voor met name de ketelfabrikanten in Europa.

Verdere groei 
De ontwikkeling van een rookgascondensor zorgde eind jaren zeventig voor een verdere groei. Door de constructie met ribbenbuizen is het mogelijk om met de rookgascondensor van Van Dijk heating de condensatiewarmte uit de rookgassen te benutten. Ook dat resulteert in een hoge energiebesparing voor de tuinder. Tijdens en na de oliecrisis van 1979 werd met deze rookgascondensor een groot marktaandeel gerealiseerd en werd het fundament onder het bedrijf verstevigd. Begin jaren tachtig van de vorige eeuw maakte de tuinbouw een voorzichtige start met het doseren van CO2 uit ketelrookgassen. Van Dijk heating speelde daar wederom innovatief op in en introduceerde een CO2-set met kunststof ventilator. Door het toepassen van deze ventilator werd de levensduur van deze unit vrijwel onbeperkt. Het leveren en garanderen van kwaliteit plus het adviseren en berekenen van de juiste systemen, maakt Van Dijk heating marktleider op het gebied van CO2-doseersystemen in de glastuinbouw.

Nieuwe introducties 
Onder druk van aangescherpte milieueisen en door de introductie van de teelt op substraat ontstond rond 1990 de vraag naar ontsmettingssystemen voor overtollig drainwater. Voor dit probleem ontwikkelde Van Dijk heating in die tijd al een serie drainwaterontsmetters, type ECOSTER. Drainwaterontsmetting door middel van verhitting is een eenvoudig systeem en het enige systeem dat 99,9 % ontsmetting garandeert. De vraag naar energiebesparende apparatuur in de glastuinbouw, met als doel de kostprijs te verlagen, bleef ook in de jaren daarna groot. Dat resulteerde in 2000 in een nieuwe, innovatieve marktintroductie van Van Dijk heating: een in eigen beheer ontwikkelde HRW-ketel. Deze Hoog Rendement Warmwaterketel is een zogenoemde ééntreksketel met een hoog rendement en een ruime vuurgang voor het stoken met een lage NOx-waarde. De eerste serie is uitgevoerd als waterpijpketel, type HRW; de latere series als vlampijpketel, type HRWB.

Innovatieve ontwikkelingen 
Met geconditioneerd telen kan een teler energie besparen, een beter kasklimaat realiseren en daardoor een beter teeltresultaat behalen. Een van de aspecten van Het Nieuwe Telen is het ontvochtigen van de kaslucht met relatief droge buitenlucht. Hiervoor heeft Van Dijk heating in 2008 het Actief Ventilatie Systeem (AVS) ontwikkeld. Dit systeem levert een actieve bijdrage aan een beter kasklimaat met energiebesparing en rendementsverhoging als resultaat. In 2012 is deze productgroep uitgebreid met de AVS-WTW, een AVS-unit met warmterugwinning.

Meer informatie?