Geschiedenis

Na de oprichting van Van Dijk heating zijn door de jaren heen een aantal producten ontwikkeld en succesvol in de markt gezet. Deze producten van het eerste uur worden nog steeds in eigen beheer geproduceerd. Ze zijn de basis voor de onderneming, die met de kennis en ervaring vanuit het verleden naar de toekomst kijkt.

In 1975 startte ‘meneer’ P. van Dijk, de grondlegger en naamgever van het bedrijf, in een tuinbouwschuur in Nootdorp met de productie van retarders. Retarders zijn wervelstrips die in de vlampijpen van ketels voor meer turbulentie van rookgassen zorgen, waardoor de warmteoverdracht verbetert.
Na de oliecrisis van 1973 ging de gasprijs flink omhoog en kregen de tuinders aandacht voor energiebesparing. Al snel was bekend dat het plaatsen van retarders in de vlampijpen van de ketel een besparing van 2 tot 3 % opleverde. Tot op de dag van vandaag produceert Van Dijk heating nog steeds grote aantallen retarders voor met name de ketelfabrikanten in Europa.

Verdere groei

De ontwikkeling van een rookgascondensor zorgde eind jaren zeventig voor een verdere groei van het bedrijf. Door de constructie met ribbenbuizen is het mogelijk om met de Van Dijk heating rookgascondensor de condensatiewarmte uit de rookgassen te benutten. Hiermee is een hoge energiebesparing verwezenlijkt. Tijdens en na de oliecrisis van 1979 is met deze rookgascondensor een groot marktaandeel gerealiseerd en werd het fundament onder het bedrijf verstevigd.

Begin jaren tachtig is in de tuinbouw een voorzichtige start gemaakt met het doseren van CO2 uit ketelrookgassen. Van Dijk heating introduceerde toen een CO2-set met kunststof ventilator. Door het toepassen van een kunststof ventilator was de levensduur van deze CO2-unit vrijwel onbeperkt. Door het leveren en garanderen van kwaliteit en het adviseren en berekenen van de juiste systemen is Van Dijk heating nu marktleider op het gebeid van CO2-doseersystemen in de glastuinbouw.

Nieuwe introducties

Rond 1990 ontstond door druk van de milieueisen en de introductie van de teelt op substraat de vraag naar ontsmettingssystemen voor overtollig drainwater. Voor dit probleem heeft Van Dijk heating toen een serie drainwaterontsmetters type ECOSTER ontwikkeld. Drainwaterontsmetting door middel van verhitting is een eenvoudig systeem en het enige systeem dat 99,9 % ontsmetting garandeert.

De vraag naar energiebesparende apparatuur in de glastuinbouw om de kostprijs te verlagen, blijft actueel en heeft in 2000 geresulteerd in de marktintroductie van de Van Dijk heating HRW-ketel. Deze Hoog Rendement Warmwaterketel is een zogenoemde ééntreksketel met een hoog rendement en een ruime vuurgang voor het stoken met een lage NOx-waarde. De eerste serie is uitgevoerd als waterpijpketel, type HRW; de latere series als vlampijpketel, type HRWB.

Innovatieve ontwikkelingen

Met geconditioneerd telen is energie te besparen en een beter teeltresultaat te behalen. Een van de aspecten hiervan is het ontvochtigen van de kaslucht met relatief droge buitenlucht. Hiervoor heeft Van Dijk heating in 2008 het Actief Ventilatie Systeem (AVS) ontwikkeld. Dit systeem levert een actieve bijdrage aan een beter kasklimaat met energiebesparing en rendementsverhoging als resultaat. In 2012 is deze productgroep uitgebreid met de AVS-WTW, een AVS-unit met warmterugwinning.