Retarders

De retarder van Van Dijk heating voor een verbeterde warmteoverdracht in iedere ketel.

Retarders zijn wervelstrips die in de pijpen worden geplaatst om een betere warmteoverdracht tussen medium en pijpwand te realiseren. Het medium kan gasvormig of vloeibaar zijn. De retarders zijn eveneens toepasbaar als zogenoemde statische menger om vloeistoffen en/of gassen in een pijp met elkaar te mengen.

Hogere efficiëntie

De retarder is veelal vervaardigd uit metaal. De materiaalkeuze hangt echter af van de toepassing. Bijvoorbeeld voor het mengen van vloeistoffen zijn retarders van kunststof te fabriceren.
Een veel voorkomende toepassing is de plaatsing van retarders in vlampijpen van stoom- en/of verwarmingsketels. In de eigen HRWB-ketels passen we die eveneens toe. Door het plaatsen van de retarders neemt de turbulentie van de rookgassen toe en vindt er een betere warmteoverdracht plaats tussen rookgassen en pijpwand. Dit verhoogt de efficiëntie van de ketel.

Rendement verhogend

Van Dijk heating levert grote aantallen retarders aan producenten van ketels in binnen- en buitenland. Daarnaast zijn ze toe te passen in bestaande ketels om daarmee het rendement te verhogen. De retarders zijn leverbaar in verschillende materiaalsoorten, uitvoeringen en afmetingen. In bestaande ketelinstallaties gaat het rendement al snel met 2 tot 3 % omhoog. Als u ons de benodigde gegevens verstrekt, maken wij geheel vrijblijvend een warmtetechnische berekening en een bijbehorend retarder-ontwerp.

  • Energiebesparing
  • Vele materialen en uitvoeringen, dus altijd een oplossing

Meer informatie?

Neem contact met ons op, of kijk op www.vandijkturbulators.com.

Highlights afbeelding bij highlights


    Brochure 5.01 download

    Brochure aanvragen?

    Contact opnemen afbeelding bij contact opnemen