HRWB2 warmwaterketel

De Hoog Rendement Warmwaterketel HRWB-2 met het unieke doorstroomsysteem.

De HRWB-ketel van Van Dijk heating is gebaseerd op de laatste inzichten en ontwikkelingen van een ééntreks-vlampijpketel. De warmwaterketel voldoet aan de strenge milieueisen en is per stuk of in een kleine serie te produceren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gangbare materialen en geautomatiseerde productietechnieken.

Optimale constructie

De ketel is een gasgestookte warmwaterketel met een maximale temperatuur van 110⁰C en een werkdruk van 2 bar. Deze ééntreksketel heeft een optimale constructie om gas volgens strenge milieueisen te verbranden. In de lengterichting van de ketel bevindt zich na de ruime vuurhaard een vlampijpwarmtewisselaar, bestaande uit een beperkt aantal pijpen met een ruime diameter. In de pijpen zijn de speciale retarders van Van Dijk heating geplaatst voor een optimale warmteoverdracht.

Minimaal 86% rendement

Door gebruik te maken van speciale retarders heeft de ketel een rendement van minimaal 86% (Hb). Deze retarders maken het mogelijk om dat rendement met ruime vlampijpen te behalen, waardoor het aantal vlampijpen beperkt kan blijven.
Het ketelontwerp is niet geschikt voor condenserende rookgassen. Alleen voelbare warmte is uit te wisselen.

Voor het benutten van latente (condensatie)warmte is een Van Dijk heating rookgascondensor achter de warmwaterketel te plaatsen.


Maximale levensduur door gelijkmatige waterstroom

Voor een maximale levensduur is het van belang dat de thermische spanningen in de constructie van de ketel minimaal zijn. Om dit te realiseren is er veel aandacht besteed aan de stroming van het water door de ketel. Het is belangrijk dat het water goed door het gehele volume van de ketel stroomt en dat oppervlakken met een hoge warmtebelasting goed worden gekoeld, ook bij de minimale waterstroom. In de ketel zijn daarom diverse waterschotten aangebracht. Deze zorgen er onder andere voor dat het water aan de inlaatzijde zich goed over de hoogte verdeelt en ook gelijkmatig verdeeld door het pijpenpakket stroomt. Tevens zorgen de waterschotten voor een gelijkmatige waterstroom naar en een effectieve koeling van de pijpenplaat aan de vuurhaardzijde en voor een egale waterverdeling rondom de gehele vuurhaard.

Geavanceerde en intelligente regelsystemen

Een geavanceerde en intelligente regeling is de garantie voor een lange levensduur van de ketel. De regeling moet er voor zorgen dat er in de ketel geen al te grote temperatuurverschillen ontstaan, zodat de thermische spanningen in de ketelconstructie beperkt blijven.
De HRWB-2 ketel is goed te regelen met de gangbare ketelregelsystemen van de bekende tuinbouwcomputermerken. Wel moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals: het nog even doordraaien van de pomp bij het stoppen van de brander, een minimum retourwatertemperatuur van 67 °C en een minimum waterstroom van 30% van de maximum pompstand.

Goedkeuring volgens Europese Richtlijnen Drukapparatuur

Alle verbindingen van de ketel zijn gelast, waardoor een zeer robuuste constructie met een lange levensduur ontstaat. Alle materialen zijn voorzien van een 3.1.B-certificaat en volgens EN 10204 gefabriceerd.
Het ontwerp is berekend en geconstrueerd volgens de Regels voor Toestellen onder Druk van het Stoomwezen. Het CE-keurmerk volgens de Europese Richtlijnen Drukapparatuur, PED module B, is toegekend. Het CE-keurmerk volgens de eisen van de Richtlijn Gastoestellen (90/396/EEG) is aangevraagd.

 • Lage NOx-verbranding
 • Hoog rendement > 86% (Hb)
 • Volledig gelaste constructie
 • Beperkt aantal ruime vlampijpen
 • Gelijkmatige verdeling waterstroom door de ketel
 • Effectieve koeling pijpenplaat
 • Gelijkmatige waterstroom rondom vuurhaard
 • Ontworpen volgens regels van het Stoomwezen
 • Past in gangbare regelsystemen
 • Robuuste constructie

Highlights afbeelding bij highlights


  Brochure 9.02 download

  Brochure aanvragen?

  Contact opnemen afbeelding bij contact opnemen