Drainwaterontsmetters

De ECOSTER-drainwaterontsmetter onderscheidt zich door een gegarandeerde ontsmetting met lage exploitatiekosten.

Water van goede kwaliteit is één van de schaarste grondstoffen van onze planeet. Op een moderne en duurzaam geëxploiteerde kwekerij is een gesloten waterkringloop een must. Immers, het lozen van overtollig drainwater is zowel maatschappelijk als voor het milieu onverantwoord. Bovendien is het verspilling van water en meststoffen. In veel landen is het lozen van drainwater in het milieu verboden of wordt dat binnenkort.

Volledige ontsmetting

Om verspreiding van plantenziekten en infecties over het bedrijf te voorkomen, is in een gesloten teeltsysteem ontsmetting van het drainwater noodzakelijk. Van Dijk heating heeft hiervoor sinds 1990 de ECOSTER-drainwaterontsmetter, dat volgens het principe van verhitting werkt. Verhitting geeft een 99,9 % gegarandeerde doding van alle bacteriën, virussen en schimmels.

Verblijftijd en temperatuur

Het ontsmetten door middel van het verhittingsproces moet aan twee voorwaarden voldoen: het water moet een bepaalde tijd op een bepaalde temperatuur worden gehouden. Door wetenschappelijk onderzoek zijn twee criteria vastgesteld:

 • A) Verhitten op 95°C gedurende een verblijftijd van 30 seconden.
 • B) Verhitten op 85°C gedurende een verblijftijd van 180 seconden.

Deze behandelingen (A of B) passen we toe in onze systemen.

Het drainwater wordt in de ECOSTER-drainwaterontsmetter gedurende een continu proces verwarmd tot de gewenste temperatuur en in een zogenoemde warmhouder gedurende een bepaalde tijd op deze temperatuur gehouden. Na dit proces geeft het ontsmette drainwater de warmte via een warmtewisselaar af aan het inkomende koude drainwater. In een continu proces wordt op deze wijze een energiezuinige ontsmetting gerealiseerd.

Verschillende typen

Van Dijk heating heeft ECOSTER-drainwaterontsmetters in capaciteiten van 1,5 tot en met 50 m3/uur. Verder zijn ze in vele modellen leverbaar en uit te voeren met alle voorkomende verwarmingssystemen:

 • Type ECOSTER met gasbrander voor aardgas, propaan of LPG
 • Type ECOSTER E met elektrische verwarmingselementen
 • Type ECSOTER K met als warmtebron het aanwezige CV-systeem van ketel, WKK of buffertank.

Europese goedkeuring

De ECOSTER-drainwaterontsmetters van Van Dijk heating voldoet aan de ISSO publicatie 87 Kwaliteitseisen voor watertechnische installaties in tuinbouwkassen. Het CE-keurmerk is door KIWA toegekend op de apparatuur en het proces. Speciaal voor de Russische markt heeft het Russische Ministerie van Gezondheid en Sociale Ontwikkeling voor alle ECOSTER-modellen een zogenoemde ‘Letter of Refuse’ afgegeven. Samen met het door ons behaalde GOST-R certificaat zijn ECOSTER-drainwaterontsmetters zonder problemen in Rusland in te voeren.

Als u ons de benodigde gegevens verstrekt, maken wij geheel vrijblijvend een exploitatieberekening.

 • 99,9% ontsmetting van uw drainwater
 • Alle zuurstof en meststoffen blijven behouden
 • De transmissiewaarde van het water is niet van belang
 • Lange levensduur met lage onderhoudskosten
 • Eenvoudig en controleerbaar proces
 • Energiezuinig
 • Verhitten is een onomstreden ontsmettingsproces; Louis Pasteur deed het al in 1862

Highlights afbeelding bij highlights


  Brochure 8.04 download

  Brochure aanvragen?

  Contact opnemen afbeelding bij contact opnemen